XXL Rödek – naturoljad, Sortering kvistig/färgrik ♥/♦

Längd: 2390 mm
Tjocklek: 198 mm
Tjocklek: 14 mm
Paket: 2,84 qm (max. 1/3 in längder 800/1.200/1.600mm)
Konst. Nr Oljeytor: 7454515000W

Sorteringsbild