Naturskönt
 
Naturskönt
 
Naturskönt
 
Föregående bild
Nästa bild

Framtiden finns i skogen …

Sverige består av natur och framför allt mycket skog. Det är här Berg & Bergs värld börjar. Från skogarna i södra Sverige kommer huvuddelen av vår råvara och där finns omfattande lövskogar med ek, ask och bok. Tre träslag som återfinns i vårt produktutbud. Från skötseln av skogarna, avverkningen, sågning i sågverket till den färdiga parketten – alla steg ligger i våra händer. Detta är unikt och antagligen något endast vi på Berg & Berg gör. 

Naturligt, för ett sundare boende

natureplus®
Berg & Berg är marknadsledande inom ekologisk parkett. För att ­motsvara kraven genomgår vi regelbundet omfattande kontroller som utförs av natureplus® – kvalitetsmärket för ­miljö- och hälsovänliga produkter i Europa. ­Detaljerade kontrollresultat får du vid förfrågan.

www.natureplus.org | Till ackrediteringar

FSC_FullBrandmark_R_RGB

FSC®
Forest Stewardship Council® (FSC®) är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC:s medlemmar utformar tillsammans FSC:s regler, som går ut på att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. Bland medlemmarna finns miljöorganisationer, sociala organisationer och ekonomiska intressenter. Berg & Berg är certifierande med nummer C030473 och hela det ordinarie golvsortimentet är FSC®-certifierat.

www.fsc.org | Till ackrediteringar

Skogen växer

Berg & Berg har sin råvaruförsörjning av lövträ huvudsakligen från södra
Sverige i närhet till fabriken i Blekinge. Hos Berg & Berg användes uteslutande träslagen från den inhemska skogen för produktion av parkettgolv.

+40.000.000

Skogstillväxten i Sverige uppgår till 120 miljoner kubikmeter
per år. Endast 80 miljoner kubikmeter skördas. Detta skapar en årlig
nettotillväxt på 40 miljoner kubikmeter.

BUB-DerWaldWaechst-01-01

70%

Sverige är 450 000 km2 stort.
Över 70 % av landytan är täckt
av skog.

Sverige släpper ut 60 miljoner ton koldioxid per år. Trädtillväxten i Sveriges skogar binder varje år 140 miljoner ton koldioxid, nettobindning efter avverkning är 40 miljoner ton.

320 000

För varje träd som skördas i Sverige planteras två nya. Ett hållbart skogsbruk har de senaste 100 åren dubblerat den svenska mängden skog.
 
Närmare hälften av den svenska skogen ägs av enskilda individer. Många av dessa 320 000 skogsägare låter skogen gå i arv från generation till generation.

BUB-DerWaldWaechst-01-03

Mer än hälften av den svenska produktiva skogsarealen är
FSC-certifierad. Över 12 miljoner hektar.

FSC-certifierade skogsägare avstår frivilligt att bruka 5 % av den produktiva skogsmarken.

www.fsc.org

Från planta till ert vardagsrum

1
Träden planteras
2
Skogen gallras
3
De avverkningsmogna träden fälls och bearbetas i sågverk till sågat virke för täckskiktet och mellanlagret.
4
Baksidesfaneret svarvas fram.
5
De sågade trävarorna för mellanlagren och täckskikten sammanfogas och torkas i ­kamrarna. Värmen till ­torkkamrarna utvinner man ur träflis från fabriken.
6
Därefter sågas de ädla träslagen till täckskikt och tilldelas de respektive ­sorteringarna.
7
De enskilda skikten (ytskikt, ­mellanlager, baksidesfaneret) limmas ihop med varandra. För 3-stavsgolv till en fem­lagers sandwichkonstruktion.
8
Sandwichkonstruktionen delas på mitten till två plankor 3-stavsgolv. Plankorna spacklas och slipas flera gånger.
9
Därefter fräses Svedloc Plus-profileringen på de fyra kanterna.
10
Plankorna förs till ytbehandlings­avdelningen där de borstas och sedan antingen oljas eller lackeras.
11
Därefter sker slutkontrollen och förpackningen i paket med sex brädor i varje.
12
De färdiga paketen skickas till ett ­centrallager varifrån distributionen till kunderna sker.
Föregående bild
Nästa bild

Erik Hjärtfors
och den ”gröna planen”

Erik Hjärtfors har 31 hektar skog i södra Sverige. För grundaren av Lövsjö
Loghouse och hans familj var detta inte så mycket en investering som en hjärte­angelägenhet när han år 2000 blev skogsägare. Han ville överta ansvaret för ett stycke skog. Skogen är hans liv. Så tänker inte bara han, utan också många andra av de mer än 50 000
skogsägarna som organiserat sig i Södra.

Erik, de flesta andra människor i er ålder köper bilar, ­lägenheter eller hus. Ni har köpt skog. ­Varför?
Skogen har alltid varit en del av mitt liv. Jag har studerat skogsbruk och tillbringat större delen av min fritid i skogen. Det är något som jag har haft med mig från det att jag var barn tills nu. För ganska många svenskar är det så. Vi har en nära relation till naturen
och försöker så gott det går att leva i samklang med den.

Berätta lite för oss om er skog.
Min skog ligger i Småland i södra Sverige, ganska nära Vetlanda. Marken här är mycket stenig och karg. Här växer hälften tall, 30 % gran och 20 % björk. På grund av den karga marken finns det bara enstaka träd av andra trädarter, som till exempel ek, men dessa skördar jag inte.

Det innebär att du brukar din skog?
Jag skördar varje år vuxna träd på ungefär 3 % av min skogsyta. Ett hållbart skogsbruk ligger mig varmt om hjärtat. Det intresserade jag mig för redan under min studietid. De 150 träd som jag fäller är mellan 80 och 90 år gamla, det vill säga lika gamla som ett människoliv är långt. Ett år senare planterar jag därför 500 nya sticklingar som levereras av Södra.

Vad betyder medlemskapet i Södra för er?
Södra är en stark sammanslutning. En organisation där jag befinner mig bland likasinnade. Det är särskilt viktigt för mig att det finns något som vi kallar för en ”grön plan”. Det är kriterier för skogsbruk som alla följer.

Vad innebär dessa kriterier?
Till exempel att det är förbjudet att ta ut mer träd från skogen än vad återväxten är. Södra beräknar vad det motsvarar i avverkning. Dessutom är vi varsamma om vattnet och bevarar den biologiska mångfalden. Och vi gör vår röst hörd i offentligheten för att visa alla hur
viktig en frisk skog är för alla. Där har vi hjälp av den svenska allemansrätten. Allemansrätten innebär i korthet alla människors rätt att njuta av naturen och dra nytta av dess frukter – oavsett ägandeförhållandena. Utövandet av denna allemansrätt är inte beroende av tillstånd från markägaren.

BUB-Nachhaltig-Bilder-10

Vad gör Södra av era avverkade träd?
Även om jag är en övertygad medlem i Södra, bearbetar jag ändå mitt timmer i mitt eget företag Lövsjö Loghouse till timmerhus. Också det är något som Södra stödjer: grundandet av egna företag som förädlar timret direkt i Sverige. Ytterligare ett skäl för mig att känna sig hemma här.