Allmänna villkor

Berg & Berg Sweden AB
Org.nr. 559236–1314
Momsnr. SE559236131401
Flyttblocksvägen 2
372 52 Kallinge
Sverige

Integritetspolicy kunder och leverantörer
Vi respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför informera om hur vi behandlar, skyddar förvaltar och lagrar de personuppgifter som du lämnar till oss som kund eller representant för en potentiell kund/leverantör eller befintlig kund/leverantör.

Vi lagrar personuppgifter om kontaktpersoner hos kunder och leverantörer för att kunna bedriva verksamhet som materialleverantör, beställare och för andra affärsmässiga relationer.  

Personuppgiftsansvarig 
Berg & Berg Sweden AB (Berg & Berg) (org.nr. 559236–1314), Flyttblocksvägen 2, 372 52 Kallinge, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och säkerställer att den sker enligt gällande lagstiftning. 

Insamling av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar kopplat till våra leverantörer är de som vi behöver för att vi ska kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation. Det kan gälla personuppgifter rörande kundansvariga, supportfunktioner, ekonomiavdelning eller andra nyckelpersoner.

Om du arbetar hos något av våra kundföretag, som beställare eller som kontaktperson, behandlar vi vissa personuppgifter för att kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation, samt leva upp till gällande lagstiftning t.ex. bokföringslagen och skattelagstiftning.

För att kunna erbjuda våra tjänster till företag som inte känner till oss samlar vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner på företag som vi vill kunna upprätta nya affärsrelationer med.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när vi kommunicerar via e-post eller via andra kanaler. Uppgifterna vi samlar in inkluderar e-postadress, namn, jobbtitel samt telefonnummer.   

Ändamål och laglig grund

Kategori
Ändamål
Personuppgifter
Laglig grund
Lagring
Leverantörer
De personuppgifter vi behandlar kopplat våra leverantörer är de som vi behöver ha för att vi ska kunna upprätthålla vår affärsmässiga relation.
E-postadress, namn, jobbtitel samt telefonnummer
Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse
Så länge avtalet gäller och för att uppfylla gällande lagstiftning (bokföringslagen tex.)
Kunder
De personuppgifter vi behandlar kopplat till våra kunder är de som vi behöver ha för att vi ska kunna upprätthålla vår
E-postadress, namn, jobbtitel samt telefonnummer
Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse
Så länge avtalet gäller och för att uppfylla gällande lagstiftning (bokföringslagen tex.)
Potentiella kunder
Upprätta nya affärsrelationer.
E-postadress, namn, jobbtitel samt telefonnummer
Berättigat intresse att kunna upprätta affärsrelationer
Så länge en dialog pågår och max ett år efter det.

Bearbetning och lagring
Endast behörig personal behandlar personuppgifter för ovan ändamål och har tillgång till dem. Vi kan komma att behöva dela personuppgifter med våra leverantörer om de utför tjänster för oss. Dessa har genom avtal med oss förbundit sig att behandla de personuppgifter de eventuellt kommer åt i enlighet med GDPR och endast för de syften vi avtalat med dem.

Personuppgifterna kommer att behandlas med hög datateknisk säkerhet och vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dem mot förlust och att obehöriga personer får tillgång. Alla personuppgifter lagras inom EU/EES området.

Dina rättigheter och val
Det är vår skyldighet att behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter.

Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina lämnade uppgifter kan du göra det genom att kontakta info@berg-berg.com. Du har också rätt att få ett utdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, även detta görs genom att kontakta ovan mailadress.

Om en representant för ert företag slutar är det viktigt att detta kommuniceras till oss för att vi ska kunna ta bort representantens person- och kontaktuppgifter ur vårt register. Detta görs genom att kontakta ovan mailadress.

Tillsynsmyndighet
Om du anser att vi på något sätt brustit i hanteringen av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Om du har frågor gällande denna policy eller dess innehåll vänligen kontakta:
Mikael Carlevad, CEO
Telefon (+46) 76 772 07 45
Mail: mikael.carlevad@berg-berg.com