• Vi är Berg & Berg

Berg & Berg grundades 1996 och tillverkar sedan dess svenska ekologiska trägolv av absolut högsta kvalitet. Vi gör det med hantverksmässig omsorg och kärlek – och med hjälp av det bästa timmer vi kan hitta. Resultatet är golv som skapas för livet.

Kvalitetsgolv

Det finns många skäl att välja ett kvalitetsgolv från Berg & Berg. Eftersom vi använder långsamt växande nordiska trädslag är vår treskiktsparkett uppbyggd på ett helt annat sätt än traditionell parkett. I vår konstruktion är det viktiga mellanlagret uppbyggt av tätvuxen furu med stående årsringar, något som ger en överlägsen formstabilitet.

Bra golv ska man kunna ha länge. Därför har vår parkett ett cirka 3,8 mm tjockt ytskikt av massivt trä, något som tillåter ett flertal slipningar. Det gör att ditt golv kan bli som nytt flera gånger om.

De enstaka trästavarna i en bräda kallas lameller. Många golvtillverkare använder korta stycken i lamellerna. Det gör inte Berg & Berg. Alla våra lameller – även i ändarna – är minst 250 mm långa. Genomsnittslängden är över 400 mm.

Svensk skog

70 procent av Sveriges yta är täckt av skog. Det är i den gröna världen Berg & Berg hör hemma. Genom mångåriga samarbeten med våra leverantörer har vi god kontroll på råvarutillgången och hela den långa kedja som gör en planta till en planka. Vi vet allt om det timmer vi köper för vår tillverkning och är väl insatta i både skötseln av skogarna och avverkningen. Huvuddelen av råvaran kommer från vårt eget närområde. Vi har dessutom ett eget lövsågverk i närheten av produktionsanläggningen.

För varje träd som avverkas i Sverige planteras tre nya. Skogsbruket sker på ett hållbart sätt och eftersom träden vi använder har vuxit långsamt och stått glest har de utvecklats väl och på ett sätt som passar en kräsen golvtillverkare. Långa, kalla, mörka vintrar och näringsfattig jord gör träet tätvuxet, hårt och beständigt. Det får också en vacker kulör och en uttrycksfull karaktär.

Lång tradition

Berg & Berg grundades av Jan Söderberg och Ulf Palmberg 1996. Redan från början var den ambitiösa målsättningen klar – att producera vackra parkettgolv med en övertygande teknik och till ett rimligt pris.

Sedan dess har Berg & Berg fortsatt att kombinera ett fantastiskt utseende med högsta tänkbara kvalitet. Att ha höga ambitioner både vad gäller form och funktion har visat sig vara ett vinnande recept, för idag är Berg & Berg en etablerad tillverkare av kvalitetsgolv. Utanför Sverige är företagets största marknader Tyskland, Schweiz och Österrike.

Företagets produktionsanläggning finns i Kallinge i Blekinge i sydöstra Sverige. I närliggande Eringsboda har vi vårt eget sågverk, en stor tillgång som ger oss kontroll på hanteringen av den värdefulla råvaran.

I det svenska timret har Berg & Berg en skogsråvara som vuxit långsamt. Det ger ett hårdare trä som lämpar sig väldigt bra för golvproduktion. Eftersom träden i svenska skogar ges utrymme att växa bildas det även fler grenar längre ned på stammarna, något som ger golven från Berg & Berg ett mycket karaktäristiskt utseende. Söker du ett golv som har en inbyggd berättelse, så hittar du det hos oss.