• Choosing your floor

Choosing the right flooring is all about how you feel about different types of wood and surface finishes, and the shades of colour the wood and surface finish create. But it’s also about how the floor will be used and the most practical solutions for your rooms.

Välj golv efter smak och funktion

Varje träslag har olika egenskaper som ska beaktas. Tabellen nedan ger vägledning utifrån era förutsättningar dock kan för en normal bostad samtliga våra golv rekommenderas. Hårdare träslag och lackad yta är att föredra för att minska märken i golvet från vardagligt slitage. Väljer man istället oljad yta är hårdheten av mindre betydelse då löpande underhåll avhjälper slitage från vardagen. Förutsättningarna och intresset för att påverka sitt golv blir den avgörande faktorn när ytbehandling ska väljas.

Also keep in mind that wood is a natural material, so colours may change following exposure to UV light. Lighter woods often become darker, while darker woods may lighten somewhat. Colour differences between the individual strips tend to disappear over time.

Pigmented floors, in white, for example, will change less over time. Conversely, the colour of floors treated with natural oil will become stronger, with a sharper contrast.

Olika typer av utseende

XS: XS är en modern interpretation av den klassika tändsticksparketten. Ett fräscht utseende för den som vill ha något speciellt.
XS golv i ek är extra tåliga på grund av sitt levande utseende. XS måste oljas in maskinellt efter montering.

 

L: L är det klassiska 3-stavs parkettmönstret. De enskilda stavarna är 66 mm breda och 250 till 500 mm långa.

 

XXL: XXL är ett golv som har ett toppskikt i ett stycke (195 x 2.390 mm ). Detta kräver grövre timmer avhögre kvalitet och blir därmed något dyrare att tillverka än långbräda. För att unders tryka plankutseendet är långsidorna lätt fasade. övrigt: Denna produkt levererar vi också i längderna 800,1.200 och 1.600 mm.

 

Viktigt: Vid läggning av plank skall man alltid ha 2-3 buntar öppnade för att jämnt kunna fördela de olika brädornas utseende. Bara på detta sätt kan du säkerställa att få en homogen uttseende. Plank med liknande struktur och som kommer från samma trästock skall inte läggas för nära varandra.

 

Sorteringar: Naturen frambringar olika strukturer och ådringar, som vi sammanfattar i fyra sorteringar. Kvaliten hos en lugn enhetlig eller en kvistrik sortering är identisk - ert urval är uteslutande en fråga om smak. Alltså: kvistar är inget fel, utan naturliga beståndsdelar av träet. Den kvistrika delen är kärnvirke och därmed särskilt hårt.

Våra golv lämpar sig bra för golvvärme

Uppbyggnad och egenskaper: Trä är ett naturligt material, som krymper eller sväller vid förändring av luftfuktigheten. Speciellt för massiva träprodukter kan detta leda till formförändring, sprickbildning och öppna fogar. För att motverka detta, tillverkashögkvalitativa möbler, fönster och parkett av flera skikt som limmas ihop.

 

Bästa uppbyggnad: Produkter uppbyggda av flera skikt är svårare och dyrare att tillverka, men tekniskt bättre än dem av massivt trä. Genom sin speciella konstruktion är parkett från Berg & Berg extra formstabilt och därmed också bäst för användning vid golvvärme.

 

Viktig skillnad: Särskilt viktigt vid tillverkning är en högvärdig stomme. Berg & Berg använder uteslutande långsamt växande (tätvuxen), nordsvensk fur. Tätt liggande och vertikala årsringar, i den färdiga produkten, ger en mycket hög formstabilitet:en viktig skillnad jämfört med ett flertal andra treskiktade produkter som har spånplatta, mdf eller mindre stabila träslag som stomme.

 

Enkelt: Berg & Berg erbjuder från fabrik ett färdigbehandlat trägolv. Därigenom blir det vid installation inget slipdamm eller otrevlig lukt. Man kan använda rummet direkt efter installationen.Detta är idealiskt vid renovering