• Verlegen

Dank seiner hohen Qualität und der enormen Genauigkeit bei der Herstellung lässt sich Ihr Holzboden von Berg & Berg einfach verlegen.

Unser Holzböden kann schwimmend oder vollflächig mit dem Untergrund verleimt verlegt werden. Für ein optimales Ergebnis muss der Untergrund vor dem Verlegen von Teppichbodenresten befreit sowie sauber, trocken und fest sein. Unebenheiten von mehr als 3 mm pro Laufmeter müssen ausgeglichen werden.

Da Holz ein Naturmaterial ist, reagiert es auf Feuchtigkeit. Das bedeutet, dass Sie zwischen Boden und Wand sowie im Bereich von festen Bauteilen, Türzargen, Heizungsrohren etc. eine Dehnungsfuge von mindestens 10–15 mm benötigen. Beim Verlegen können Sie mithilfe von Keilen sicherstellen, dass der Abstand eingehalten wird.

Våra golv lämpar sig bra för golvvärme

Uppbyggnad och egenskaper: Trä är ett naturligt material, som krymper eller sväller vid förändring av luftfuktigheten. Speciellt för massiva träprodukter kan detta leda till formförändring, sprickbildning och öppna fogar. För att motverka detta, tillverkashögkvalitativa möbler, fönster och parkett av flera skikt som limmas ihop.

 

Bästa uppbyggnad: Produkter uppbyggda av flera skikt är svårare och dyrare att tillverka, men tekniskt bättre än dem av massivt trä. Genom sin speciella konstruktion är parkett från Berg & Berg extra formstabilt och därmed också bäst för användning vid golvvärme.

 

Viktig skillnad: Särskilt viktigt vid tillverkning är en högvärdig stomme. Berg & Berg använder uteslutande långsamt växande (tätvuxen), nordsvensk fur. Tätt liggande och vertikala årsringar, i den färdiga produkten, ger en mycket hög formstabilitet:en viktig skillnad jämfört med ett flertal andra treskiktade produkter som har spånplatta, mdf eller mindre stabila träslag som stomme.

 

Enkelt: Berg & Berg erbjuder från fabrik ett färdigbehandlat trägolv. Därigenom blir det vid installation inget slipdamm eller otrevlig lukt. Man kan använda rummet direkt efter installationen. Detta är idealiskt vid renovering

För att installera trägolv fackmässigt, behöver ni följande material:

Öka rumsstorleken med cirka 5 % och runda av till hela paket (Berg & Berg L & XS 2,84 m2 och XXL 2,80 m2 per paket). Dessutom behöver ni eventuellt golvsocklar, övergångslister, rörmanshetter mm.

VERKTYG

 • Träkilar för fixering mot väggar
 • Slagkloss av hårdträ eller plast, icke profilerad
 • Hammare minst 500 g tung
 • Såg, borrmaskin, tumstock, och penna

FÖR FLYTANDE INSTALLATION

 • Vitlim D3, 500 g till cirka 20 m2
 • Stegljudsdämpning(t. ex. PE-s kum eller korkpapp)
 • Ångspärr (t. ex. PE-folie 0,2 mm)

FÖR HELLIMNING MOT UNDERGOLVET

 • Rådfråga en fackman!
 • Lim, cirka 650 mlg/m2 och tandspackel B11
 • Nödvändigt ångspärrande grundering
 • Vitlim D3 för limning av not och fjäder (Ej vid limning mot undergolv)

TILL DEN FÖRSTA RENGÖRINGEN AV TRÄGOLVET

 • Bona care refresher till lackade golv
 • Faxe eller Woca underh ållsol ja och/eller såpa för oljade golv

Flytande läggning

Limning mot underlag