Svenskt av naturen _ Sedan 2012 är Berg & Berg helägt av i Södra, den sydsvenska skogsägarföreningen där mer än 50 000 skogsbrukare och skogsägare är organiserade.

 

Mer än 95% av virket som Berg & Berg använder kommer från Södra. Träden i norra Europa har en väldigt speciell karaktär. De växer långsammare och är väldigt tätvuxna och hårda. Näringsfattig jord och långa vintrar ger träet en vacker färg och uttrycksfull  karaktär.